3 27 från 2.18 qgis förändringar

När vi håller på att avsluta QGIS: s livslängd i versioner 2.x, i avvaktan på vad som kommer att bli QGIS 3.0, visar denna sida oss vad som inkluderar QGIS 2.18.11 'Las Palmas', som blev officiellt i juli månad i år.

Qgis har för närvarande en intressant rally som nya sponsorer, formella företag som erbjuder stöd och komplement till andra lösningar, såsom fallet Gränslös och troende ögon återkommande besökare till en respekterad marknadsanvändare.

Publikationen berättar att den nuvarande versionen ger stegvisa förbättringar jämfört med den tidigare versionen. Allt detta fokuserade på utvecklingen av QGIS 3.0 Det kommer att bli nästa generations uppdateringar och att trots ett tillkännagivande har bara ett fåtal sett sitt ansikte. Vi hade kommenterat det innan här.

Återgår till ämnet. Förbättringar i denna version har kategoriserats i kategorier. Den senare, för tydlighet i utveckling, indela den i två. Således har vi 27-ändringar i 13-kategorier:

 • Allmänt
 • symbolik
 • Märkt
 • rendering
 • Datahantering
 • Forms och Widgets
 • Map Creation
 • åtal
 • Dataleverantörer
 • QGIS-server
 • Insticksprogram
 • programmerbarhet
 • Nya funktioner
  • Clases
  • Uttrycksfunktioner

I var och en av dem är inskrivna en eller flera egenskaper. Följande tabell sammanfattar utvecklingen

Kategori Antal funktioner
Allmänt 3
symbolik 1
Märkt 3
rendering 2
Datahantering 1
Forms och Widgets 3
Map Creation 1
åtal 6
Dataleverantörer 1
QGIS-server 1
Insticksprogram 1
programmerbarhet 1
Nya funktioner  Clases 2
funciones 1

Webbplatsen visar var och en av förbättringarna, som kan studeras en efter en. Som ett exempel vill jag hänvisa till de egenskaper som mest fångar min uppmärksamhet: support tjänster WMTS och XYZ mosaik service. Dessa faller i två kategorier: Rendering och Data Provider. Låt oss se:

Rendering: Feature.- Preview of raster mosaics (WMTS och XYZ lager)

Nyheten är att det, till skillnad från tidigare versioner, nu är det inte nödvändigt att vänta på fullständig nedladdning av mosaiken för att kunna se den resulterande kartan. Detta beror på att de visas på duken när de laddas ned och, beroende på deras upplösning, kan användas för att göra en preliminär inspektion i de områden där mosaik med rätt upplösning ännu inte har laddats ner.

Rendering: Feature.- Avbeställning av rasters rendering (Lager WMS, WMTS, WCS och XYZ)

Rendering av rasterskikten kan nu när som helst avbrytas för att kunna zooma den skapade kartan till skillnad från det förflutna eftersom användargränssnittet "frystes" under nedladdningen av plattorna. Med denna nya funktion förbättras arbetet med att ladda ner rasterlager från fjärrservrar.

Data Provider: Feature.- Inbyggt stöd för XYZ mosaik lager

Det är inte längre nödvändigt att använda 'främmande' plugins som QuickMapServices eller OpenLayers, för nu stöds rasteriserade mosaiker i XYZ-format naturligt i WMS-dataleverantörer med vilka det är möjligt att visa baskartor från vilket källformat som helst. Om vi ​​till exempel vill lägga till en baskarta för Open StreetMap med den här URL: en: http://c.tile.openstreetmap.org/{z} / {x} / {y} .png. där {x}, {y}, {z} kommer att ersättas med nuvarande mosaiknummer på den aktuella kartan. Du kan även använda bings quadkeys genom att ersätta {q} med {x}, {y} eller {z}.

Det finns några förbättringar som kan läggas till de som redan nämnts. För det första möjligheten att välja i våra kartor användningen av ekta norra eller magnetiska. Den här funktionen finns inom kategorin Skapa kartor. Vi ramlas också av både listan över nya tilläggsfunktioner och de förbättrade algoritmerna inom Processing-kategorin.

Slutligen, en rapport som förtjänar från oss en mer detaljerad läsning för att dra nytta av nya förbättringar som erbjuds av qgis.

Detta är bara ett exempel på förbättringarna, men jag rekommenderar att du går till den publicerade rapporten här.

QGIS skulle inte vara vad det är utan frivilligt stöd, över hela världen, av en enorm grupp människor (utvecklare, dokumentatorer, testare, givare, sponsorer, etc.) det är därför samhället uppskattar och påminner oss om hur du kan gå med dig till gruppen och stödja dem på det sätt du anser vara lämpligt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Den här sidan använder Akismet för att minska spam. Läs om hur din kommentardata behandlas.