Latinamerikanskt forum om anmärkningsvärda instrument för urban intervention

Programmet för Latinamerika och Karibien i Lincoln Institute for Land Policies tillkännager detta viktiga forum som kommer att hållas i Quito, Ecuador. 5 till 10 i maj av 2013.

urban latinamerikanska forumet

Organiserat i samarbete med Bank of the State of the Republic of Ecuador, dess syfte är att sprida, dela och utvärdera en uppsättning anmärkningsvärda stadsinterventionsinstrument som utvecklats och implementeras effektivt i latinamerikanska städer. Det är en uppsättning av 20 instrument, några av dem är lite kända och utvalda enligt kriterierna för relevans för att påverka kritiska frågor, förekomsten av en konkret utvärdering och potentialen för replikering i andra jurisdiktioner i regionen.

Den ursprungliga motivationen för detta initiativ är verifiering av förekomsten (och effektivt genomförande) av instrument som påverkar kritiska problem i den urbana offentliga agendan i regionen. Ännu viktigare är att vissa av dessa instrument inte alltid är kända för stadsplanerare (eller beslutsfattare i allmänhet) såsom till exempel CEPAC (Additional Construction Potential Certificate), som effektivt används i São Paulo. Andra lika anmärkningsvärda instrument, även om de är bättre kända, är kanske 4 oavsiktligt lite övervägande, antingen på grund av fördomar eller dålig information om de specifika villkoren för deras genomförande, vilket också illustreras av förbättringarnas bidrag.

legala, skattemässiga och administrativa instrument som påverkar regleringen och textning av mark kommer att analyseras, byggrätter, zonindelning socialt intresse, administration av fastighetsvärden, användning av geografiska informationssystem, förbättring av stadsdelar, de privata åtgärder inom stadsutveckling, offentligt förvärv av mark, fastighetsbeskattning och hållbarheten i ändrad markanvändning, bland annat.

Forumet kombinerar föreläsningar med magisterliga presentationer på instrumenten, följt av minikurser som erbjuds samtidigt, så att de intresserade deltagarna får möjlighet att fördjupa de teoretiska och operativa aspekterna av varje instrument. Både konferenser och minikurserna lärs av latinamerikanska experter med erkänd erfarenhet av de föreslagna instrumenten för stadsintervention.

Verksamheten riktar sig till myndigheter, tjänstemän och tekniker av lokala, regionala och nationella latinamerikanska regeringar som är inblandade i utformningen och genomförandet av interventionsinstrument och förvaltningen av markpolitiken samt universitets akademiker och tekniker från icke-statliga organisationer. regering, med intresse och erfarenhet av innehållet i forumet.

urban latinamerikanska forumet

Bland de ämnen som ska diskuteras är:

 • Bidraget av förbättringar
 • Förvärv av mark genom skatte- och reglerkanaler
 • Återvinning av kapitalvinster för byggrätter
 • Urban social integration
 • Offentligt erkännande av ägarrättigheter
 • Förebyggande åtgärder mot informellitet
 • Tillhandahållande av mark för sociala bostäder5
 • Interventioner av privata agenter
 • Fastighetsskattealternativ
 • Expropriations för att göra bostadsbyggnaden livskraftig
 • Urban ombyggnad

Onlineapplikationer kommer att vara öppna mellan Januari 25 och Februari 18 och de måste göras i två delar. Den första delen görs på kurssidan:

 • Forum Forum Del 1

och den andra i en separat länk:

 • Forum Forum Del 2

Det är ett krav att fylla i båda blanketterna oavsett om du vill delta i konferenser eller konferenser och minikurser.

För mer information kontakta:

Foruminnehåll:
Catalina Molinatti
cmolinatti@yahoo.com.ar

Ansökningsprocess:
Laura Mullahy
lmullahy@gmail.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Den här sidan använder Akismet för att minska spam. Läs om hur din kommentardata behandlas.