Connecting Societies - Geomatics Theme för den internationella informatikmässan 2016

Vi är glada att meddela att organisationskommittén för IX International Congress of GEOMÁTICA 2016 har meddelat ramverket för XVI-konventionen och International Information Technology Fair för nästa år.

Detta evenemang kommer att äga rum i Havanna, från 14 till mars 18 med det centrala temat «Anslutande föreningar".

Bland de ämnen som ska behandlas i 2016 Geomatics är:

Informatik kongress

1. Utbildning i geomatik.

Yrkesutbildning i geomatikteknik (studieprogram). Vägar, alternativ och erfarenheter inom forskarutbildning (Diplom, Masters, Doktorand). Förberedelse av didaktiska material med hjälp av IKT för yrkesutbildning i Geomatics. Institutionell politik för geomatikutbildning. Undervisning av geomatik från en tidig ålder. Erfarenheter inom geomatikutbildning. Generering av data i Geomatics applikationer inom naturresurser och miljö.

2. Geodesi och tillämpad topografi.

Informationsteknik, globala positioneringssystem och kommunikation. Geoprocessing system i topografisk undersökning med GNSS och Total Stations. Utveckling av geodetiska och speciella nät. Stationer och permanenta GNSS-nätverk (CORS). Generering och användning av digitala terrängmodeller. Skapande av geoidmodeller. Numerisk modellering från geotekniska och geodetiska mätningar. Geodesy Engineering Informations- och kommunikationsteknik inom geomatik och topografi. Förordningar om positioneringstjänster.

3. Cadastre, Cadastral Information Systems.

Teknik för skapandet av den urbana kadastralkartan med hjälp av UBB-bilder (Unmanned Aerial Systems). Kadastral informationssystem för byggnader av urban och lantlig natur.

Metoder för kadastral renovering. Utveckling av kadastrala databaser. Generering av tematiska kartor från kadastrala databaser med tillämpning av generaliseringstekniker. Kadastral värdering av fastigheter.

4. Kartografi och rumsliga databaser.

Teknik och organisation av produktion av nationell kartografi. Geospatial Databaser Kartografisk generalisering. Dataintegrationsmodeller och metadata. Utveckling av datautvinningsverktyg. Digitala modeller i 3D, användning av LiDAR. VANT-teknik för kartografiska ändamål. Tillgång till information och dataskydd. Organisation av digitala filer. Tekniska standarder för kvaliteten på den kartografiska produkten. Etik, elektronisk handel och geomatik. IKT och generering av mervärde och serviceverksamhet.

5. Fjärrkontroll och fotogrammetri.

Teknik för infångning av geospatialdata med digitala bild- och videokameror, kombinerad med andra sensorer som stöds på obemannade flygbilar (UAV). Utveckling av teknik för bearbetning av luft- och satellitbilder för skapande och uppdatering av Topografiska, Kadastrala och Tematiska Kartor i raster- och vektorformat. Capture och bildbehandling med olika typer av sensorer. Utveckling av projekt inriktade på geomatiska tillämpningar. Användning av satellit- och flygbilder för generering av kartografiska produkter för olika ändamål.

6. Marina studier.

Teknik för produktion och uppdatering av sjökort. Hydrografiska, oceanografiska och geofysiska uppmätnings- och bearbetningssystem. Produktion av elektroniska kartor. Integration av simuleringsmodeller. Sjöfartsskyltar och automatiserade övervakningssystem. Standardformat för utbyte av hydrografiska data.

7. Rumslig infrastruktur och GIS.

Relation of Spatial Data Infrastructures with Government, Industry and Citizen. Framtida trender inom geografisk informationshantering. Grundläggande och tillämpad forskning på IDEs. Utvärdering av FDI. IDE-erfarenheter och fallstudier. Normativitet av geografisk information. Geospatial Business Intelligence (GeoBI). GeoMarketing. Geospatial Linked Data och Geospatial Semantic Web. GIS i nätverkshantering. GIS på webben. Mobila och kontextkänsliga applikationer. Stora geospatialdata.

8. Geomatics i funktion av miljö och turism.

Remote Sensing och Geographic Information Systems tillämpade på miljöstudien. Kartläggning av miljön Kartografi över risker och naturresurser. Riskhanteringssystem och stöd för beslutsfattande vid naturkatastrofer. Geomatiska lösningar som tillämpas på turism.

De kommer att utföras dessutom Pre-Congress Magisterial Konferenser och Workshops med målet att tillhandahålla utbyte mellan olika specialister av mer än 30 länder som kommer att ingå i GEOMÁTICA 2016. På samma sätt viktigt affärsmöten inom ramen för Utställningsmässa.

 

Mer information kommer att ges i 3ra-cirkuläret och på datorns webbplats www.informaticahabana.com o www.informaticahabana.cu

 

VIKTIGA DATUM: Konvention

  • · Presentation av abstrakter och presentationer: 20 i oktober 2015
  • · Anmälan om godkännande: 20 November 2015
  • · Inlämning av slutdokumentet för publicering: 7 December 2015
  • show
  • · Ansökningar om utställningsprover: upp till 28 i januari av 2016
  • · Anmälan om godkännande av expositoryprover: till 18 i februari av 2016

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Den här sidan använder Akismet för att minska spam. Läs om hur din kommentardata behandlas.