arkiv för

Mina egeomates

Nyfikenheter, utredningar och innovationer

Omdefiniera Geo-Engineering Concept

Vi lever ett speciellt ögonblick vid sammanflödet av discipliner som i flera år har segmenterats. Lantmäteri, arkitektonisk design, linjeteckning, strukturell design, planering, konstruktion, marknadsföring. Att ge ett exempel på vad som traditionellt var flöden; linjär för enkla projekt, iterativ och svår att kontrollera beroende på storleken på projekten. Idag överraskande ...

... Och geobloggare samlades här ...

Någon var tvungen att materialisera den tanken att sitta i samma utrymme, en grupp av helt olika människor i personlighet, tanke och kulturellt sammanhang, men läggs till den variant av att vara spansktalande, de är intensivt passionerade för vad som händer i geospatialt sammanhang. Det handlar om "I National Geobloggers Meeting", som marknadsförs i ...

SINAPs nationella system för fastighetsförvaltning

SINAP
National Property Administration System (SINAP) är en teknisk plattform som integrerar all information relaterad till landets fysiska och normativa resurs, där olika offentliga och privata aktörer och individer registrerar alla transaktioner som är förknippade med fastighetstillgångar. egendom, nödvändigt för upprättande och dynamisering av en marknad ...

Den inneboende georeferensen

När vi läser de olika teorier som stöder den kommunikation som kartografi innebär, både som vetenskap för att representera geografiska fenomen och som en konst för att ge denna information den nödvändiga estetiken, inser vi att det ögonblick då vi lever inkluderar flera handlingar i det dagliga livet där vi använder georeferens som en åtgärd ...