gtools - utm geografiska koordinater Se instruktionsexemplet här.