#LAND - Civil Course 3D för civila arbeten - Level 2

Montering, ytor, tvärsnitt, kuber. Lär dig att skapa mönster och grundläggande linjära arbeten med Autocad Civil3D-programvara som tillämpas på lantmäteri och civila arbeten

Detta är den Segundo från en uppsättning 4-kurser som heter «Autocad Civil3D för kartläggning och civilarbeten» som gör att du kan lära dig att hantera denna fantastiska Autodesk-programvara och tillämpa den på olika projekt och byggarbetsplatser. Bli en expert på programvaran och du kan generera markarbeten, beräkna material och byggpriser och skapa fantastiska mönster för bland annat vägar, broar, avlopp.

Denna uppsättning kurser har varit produkten av timmar av engagemang, arbete och ansträngning, sammanställt de viktigaste uppgifterna om ämnet Civilingenjör och topografisk teknik, sammanfattat stora mängder teori och gjort dem praktiska, så att du kan lära dig på ett enkelt och enkelt sätt. Snabbt med korta men specifika klasser för varje ämne och övning med alla (verkliga) data och exempel som vi tillhandahåller här.

Om du vill börja hantera den här programvaran kommer du att spara veckors arbete genom att själv undersöka vad vi redan har undersökt, göra de tester vi har gjort och göra de misstag vi redan har gjort.

Låt oss presentera dig för denna värld av Autocad Civil3D, som är ett kraftfullt verktyg för att minska stora mängder tid att utforma och beräkna och underlätta ditt arbete inom det professionella området.

Vem är det för?

Kursen riktar sig till tekniker, teknologer och yrkesverksamma med kunskap inom topografi, civila arbeten eller relaterade, som vill börja i en värld av vägdesign, linjära arbeten, markarbeten och konstruktion eller de som vill stärka sina färdigheter i ledningen av detta kraftfulla verktyg.

GRUNDLÄGENHETSINNEHÅLL (2 / 4)

1. MONTERINGAR OCH SU-BENSAMBLES

 • Typiskt avsnitt
 • Definition av enheter (struktur).
 • Undermonteringskonfiguration (typobjekt: terrass, skena, sardin, kanal, ränna, bro, korsning, etc.).

2. LINEÄRT ARBETE, YTOR OCH MATERIAL:

 • Definition och konstruktion av det linjära arbetet.
 • Linjära arbetsytor och gränser.

3. ÖVERGÅNGSSEKTIONER AV YTOR

 • Provtagningslinjer
 • Avsnittvyer

4. JORDRÖRNING OCH KUBIKATION:

 • Cubing och rapporter.
 • Ytjämförelse
 • Volymytor

Vad kommer du att lära dig

 • Delta i utformningen av vägar och civila och topografiska projekt.
 • När du gör en topografisk undersökning i fältet kan du importera dessa landpunkter till Civil3D och spara mycket tid på ritningen.
 • Skapa terrängytor i 2 och 3 dimensioner och generera beräkningar som area, volym och jordbearbetning
 • Bygg horisontella och vertikala inriktningar som gör det möjligt att utforma ett linjärt arbete såsom vägar, kanaler, broar, järnvägar, högspänningsledningar, bland andra.
 • Förbered professionella planer för att presentera verk både i plan och i profil.

Förutsättningar för kursen

 • En dator med grundläggande krav på hårddisk, RAM (minimum 2GB) och Intel-processor, AMD
 • Autocad Civil 3D programvara vilken version som helst
 • Mycket grundläggande kunskap om kartläggning, civil eller besläktad

Vem är kursen för?

 • Denna kurs är byggd för alla som vill lära sig att hantera programvaran.
 • Tekniker, teknologer eller yrkesmän inom kartläggning, civil eller närstående som vill förbättra sin produktivitet och skicklighet med programvaran.
 • Alla som vill lära sig att utforma linjära verk och topografiprojekt.

mer information

 

Kursen finns också på spanska

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Den här sidan använder Akismet för att minska spam. Läs om hur din kommentardata behandlas.