arkiv för

Cartografia

Ansökningar och resurser för vetenskapen som ansvarar för studien och utarbetandet av de geografiska kartorna.

NAD 27 eller WGS84 ???

Även om Geographic Institutes i Latinamerika för en tid sedan officiellt gjorde ändringen till wGS84 som en standardiserad projicering, är förändringen på användningsnivå något långsam. I själva verket är projiceringen alltid cylindrisk och förändringen innebär bara en ändring av datum mellan NAD27 och NAD83, trots konsekvenserna ...

Hur förändrade vår Google Earth-värld?

Innan existerande Google Earth, kanske bara användare av GIS-system eller några uppslagsverk hade en riktigt sfärisk världsbild förändrades detta diametralt efter ankomsten av detta program för att använda nästan alla Internetanvändare (Det Virtual Earth men inte för escritiorio ), är en stor leksak av den stora Google, gjort ...